Általános szerződési feltételek

A Kortefaiart galériát működtető Körtefái Trade Kft. (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Óvoda u. 13.) a továbbiakban: Szolgáltató és az adott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, a továbbiakban: Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza

Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek

Jelen szerződés a továbbiakban ÁSZF

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kortefiart.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult az Ügyfél igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés ” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

2. A megrendelés

2.1. A vásárolt festmények lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Webáruház képkatalógusában szereplő tárgyak egyedi készítésű festmények, kis példányszámú grafikák, képző- és iparművészeti tárgyak, melyek rendelkeznek a tárgyat készítő művész mesterjegyével.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár.

2.3. A Weboldalról megrendelhető festmények árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Az ügyfelet ezúton a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a weboldalon árult festmények, grafikák, tűzzománcok egyedi vagy kisszériás termékek, melyek utángyártás során minimálisan eltérhetnek az oldalon feltüntetett képtől. Amennyiben a művész már nem tudja pontosan azon minőséget – színben, mázban stb. reprodukálni úgy arról Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben a weboldalon egyetlen termék szerepelt, melyet művész valamilyen okból nem tud reprodukálni, úgy ezen információ Ügyfél felé való közvetítésével ezt Ügyfél tudomásul veszi. (ennek oka lehet meghatározott számozású példányszám, esetleges alapanyag hiány stb.)

2.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Termék átvétele futárszolgálat segítségével történik A vételár tartalmazza a kiszállítás költségeit. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket az alkotás készítője az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban az Ügyfél által megjelölt címre szállítatja ki, melynek időpontjáról a szállítást végző cég nyújt tájékoztatást.

3.2. A vételár kiegyenlítése bankkártyás fizetéssel a megrendeléskor, illetve banki átutalással, az ErsteBanknál vezetett bankszámlaszámra történik:
Körtefái Trade Kft, 11600006-00000000-95423759
(a közlemény rovatba kérjük feltüntetni, a megvásárolandó műtárgy alkotóját, címét)

3.3. Az Eladó visszaigazolásának elfogadása, illetve a számlájára érkezett ellenérték után számítódik a ÁSZF-ben közölt elkészítési, vagy szállítási határidő. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő teljes összeg meg nem érkezett, illetve míg az utánvétel szándékáról nem kapott visszaigazolást. A Terméket kézbesítő futárszolgálat a küldeményt legfeljebb két (2) alkalommal kísérli meg, előzetesen egyeztetett időpontban a Vevő részére átadni. A második alkalom sikertelensége esetén a küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.

3.4.1. A megrendelt, és raktáron lévő alkotást az Ügyfél maximum 8 munkanapon belül a szállítási címre történő futárszolgálat kézbesítésével kapja meg.

3.4.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató vállalja a termék mielőbbi beszerzését. A beszerzés időtartama átlagosan 14-21 munkanap. A terméket az Ügyfél ebben az esetben is a szállítási címre történő kiszállítással kapja meg.

3.4.3. Az előre kifizetett ellenértéket a Szolgáltató a tájékoztatást követően legkésőbb 15 napon belül visszautalja az Ügyfél részére, amennyiben megrendelt terméket nem tudta beszerezni.

3.5. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt Termék szállítási költségének részét képezi.

3.6. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4. A szolgáltatástól való elállás lehetősége

4.1. Az írásban leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.) Korm. rend. tartalmazza.

4.2. Az Ügyfél elállási jogát jogosult gyakorolni:

4.2.1. Az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Kézhezvételi időpontnak számít az átvétel időpontja, mely a szállítmányozó cég papírjain szerepel.

4.2.2. A bontatlan és sértetlen terméket amennyiben az Ügyfél saját költségén a számlával visszaküldi a Feladó címére, úgy 15 munkanapon belül visszautalja a Szolgáltató a vételárat a megadott számlaszámra. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

4.3. Az Ügyfél nem jogosult elállási jogát gyakorolni:

4.3.1. - ha olyan terméket vásárolt, ami az Ügyfél személyéhez kötött, illetve az Ügyfél utasításai, méretei alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. (pl.: méretre rendelt kerámia, gyűrű stb., amennyiben a méretet, színt és egyéb paramétereket az Ügyfél mérte, ill. közölte)

4.3.2. - ha a terméket az Ügyfél már használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen a Feladó részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem köteles, és nem is vállalja a termék visszavásárlását.

4.4. Ha a megrendelt termék hibás, vagy esetleg a szállítás során megsérült (szállítmányozóval felvett jegyzőkönyvben rögzítettek szerint), akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

5. Szavatosság, jótállás

5.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a garanciális kötelezettségek körébe.

6. Egyebek

6.1.Szolgáltató kijelenti, hogy az oldalain, általa megjelentetett tartalmak, és adatok tekintetében az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait. Kijelenti továbbá, hogy csak az olyan általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, híreket adja át, melyek átadásához az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak. A Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A képző- és iparművészeti termékek esetében fontos tudni, hogy a súlyuk és a méretük mellett ugyanolyan jelentőséggel bír az alkotó szellemi munkája.

6.2. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adataihoz illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.

6.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.4. Az Ügyfél visszavonásig /törlésig/ érvényes hozzájárulásával a Szolgáltató jogosult részére reklámanyagok és hírlevelek küldésére.

6.5. Az Ügyfelek adatainak kezelése az 1992. évi LXIII - a személyes adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - törvény rendelkezései szerint történik.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.7. A Szolgáltató kötelezőnek tekinti magára nézve a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a kortefi@gmail.com e-mail címen.

6.9. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.